Verksamhet

Klicka här för att läsa vår likabehandlingsplan

Pedagogernas målsättning för verksamheten:

 • Ha fasta rutiner som skapar trygghet

 • Se till varje barns individuella behov och utgå från varje barns förutsättningar

 • Uppmuntra kreativitet genom sång och musik, bild och form

 • Utveckla barnens språkliga medvetande genom ”språklek”

 • Arbeta temainriktat

 • Vara utomhus varje dag. Ha samlingar och aktiviteter utomhus

 • Servera högkvalitativ, hemlagad mat

 • Ha ett nära samarbete med vårdnadshavarna

 • Försöka så långt det är praktiskt möjligt att vara flexibla då det gäller lämnings- och hämtningstider

Årligt återkommande aktiviteter är följande:

 • Luciatåg

 • Nobelmiddag

 • Påskfirande

 • Vernissage/öppet hus minst en gång per termin

 • Midsommarfirande

 • Informationsmöte en gång per termin