Om Kometen

Kometen är ett föräldrakooperativ som startade 1987. Förskolan är belägen i Åbylundsparken med nyupprustad lekplats med vattenlek och stora grönområden i direkt anslutning. Både Rydsskogen och stadsbiblioteket finns inom gångavstånd och nyttjas flitigt av förskolan.

Förskolan har sex anställda med varierad tjänstgöringsgrad som arbetar i barngruppen. Personalen har det pedagogiska ansvaret för verksamheten på Kometen och ansvarar för att det hålls samtal med vårdnadshavare och informationsmöte minst en gång om året. Det är även en kokerska anställd, som ansvarar för matlagning och daglig städning av lokalerna.

Kometen är en förskola som drivs i form av en ekonomisk förening vars mål är att med hjälp av välutbildad personal bedriva barnomsorg av god kvalitet. Styrelsen består av vårdnadshavare, som väljs vid föreningsstämman och har administrativt och ekonomiskt ansvar samt arbetsgivaransvar. Styrelsen genomför beslut fattade på föreningsstämman och stormöten.