Ny på Kometen

När någon kommer ny till Kometen blir ens barn inskolad av pedagogerna. En pedagog har huvudansvaret men de andra finns nära tillhands för att skapa trygghet för det nya barnet. Förutom barnet blir barnets familj ”inskolad” på Kometen med hjälp av en fadderfamilj. Den nya familjen och fadderfamiljen bestämmer ett tillfälle att ses och tillsammans gå igenom ett informationspaket som bland annat tar upp rutiner och tankar kring ett föräldrakooperativ och fördelarna med allas delaktighet. Efter detta möte får naturligtvis den nya familj fortsätta att ställa frågor till sin fadderfamilj samt använda sin fadderfamilj som hjälp in i föräldrakooperativet.

Under barnets första tid på Kometen är familjen inte schemalagd utan ska kunna fokusera på att skola in barnet. Efter detta placeras familjen in i terminens arbetsschema och får börja att vara del av föräldrakooperativet, tillsammans med personal och övriga vårdnadshavare.