Familjemedverkan

Väljer du som vårdnadshavare att placera ditt barn på Kometens förskola innebär det att du gjort valet att vara aktiv i ditt barns vardag. Delaktigheten innebär att du:

är arbetande i barngrupp vid cirka 5-6 tillfällen per familj och termin. Arbetspassen är utlagda under torsdags- och fredagseftermiddagar från klockan 13 fram till sista barnet går hem, cirka 16.45. Under arbetspassen hjälper du ordinarie personal i barngruppen samt förbereder mellanmålet. Att vårdnadshavare går in och arbetar i barngruppen möjliggör för en högre personaltäthet under de timmar då de flesta av barnen befinner sig i verksamheten. Det friställer även personal för planeringstid som bidrar till att höja kvaliteten på verksamheten.

medverkar vid stormöte och föreningsstämma vid två tillfällen per år. För att möjliggöra allas medverkan meddelas datum för mötena i god tid.

medverkar under två storstädningar per år. En vårdnadshavare per familj medverkar under dagen; fyra timmar på förmiddagen eller fyra timmar på eftermiddagen. Städansvarig tydliggör uppgifterna under dagen. Datum meddelas i god tid och brukar vanligtvis ligga första helgen i februari och motsvarande helg i september. Om någon mot förmodan inte kan medverka tilldeles en arbetsuppgift motsvarande antalet timmar som får genomföras vid ett annat tillfälle.

Mängd och form på vårdnadshavarnas medverkan förändras med utgångspunkt från önskemål och praktiska skäl samt antalet familjer. De som är med i styrelsen har procentuellt nedsatt medverkan i barngrupp.

Förutom ovan nämnda engagemang placeras alla vårdnadshavare i en arbetsgrupp. Följande arbetsgrupper finns: trädgårds- och utefixargrupp, innefixargrupp, schemagrupp, webbgrupp, festgrupp, lokalgrupp samt matrådet. Självklart ses till kompetens och intresse i möjligaste mån men ibland måste tillskott göras i de grupper som så behöver i första hand.

De vårdnadshavare som inte är med i någon arbetsgrupp är de som bildar Kometens styrelse. Kometen har en styrelse som väljs vid föreningsstämman. Styrelsemedlemmarna väljs på en mandattid av två år. Styrelsen har administrativt och ekonomiskt ansvar samt arbetsgivaransvar. Styrelsen genomför beslut fattade på föreningsstämman och stormöten. Som medlem bör alla vara beredda på att ingå i styrelsen någon gång under sin tid som medlem.